1

Canvi d'idioma / Cambio de idioma

L'idioma per defecte del fòrum és el castellà, tot i que també es pot configurar en català. El canvi d'idioma afecta les cadenes de text del sistema: navegació, ordres i missatges del fòrum, i també els títols de les seccions i dels subfòrums.

Pel que fa als títols de les línies i de les entrades, així com als textos, només apareixeran en l'idioma amb què els han escrit els seus autors, obviament.

Per canviar l'idioma del sistema, així com dels títols de les seccions i els subfòrums, segueix aquests passos:

1. Fes clic a l'enllaç "Opciones personales", a la barra de navegació superior.
2. Fes clic a l'enllaç "Configuraciones", a la segona barra de navegació.

Veuràs de seguida un menú desplegable per canviar l'idioma. Selecciona'l després actualitza amb el botó "Actualiza perfil", a sota del tot.

---

El idioma por defecto del foro es el castellano, aunque también puede configurarse en catalán. El cambio de idioma afecta a las cadenas de texto del sistema: navegación, órdenes y mensajes del foro, y también a los títulos de las secciones y de los subforos.

En cuanto a los títulos de las líneas y de las entradas, así como los textos, solo aparecerán en el idioma con que los han escrito sus autores, obviamente.

Para cambiar el idioma del sistema, así como de los títulos de las secciones y los subforos, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el enlace "Opciones personales", en la barra de navegación superior.
2. Haz clic en el enlace "Configuraciones", en la segunda barra de navegación.

Lo primero que verás es un menú desplegable para cambiar el idioma. Selecciónalo y luego actualiza con el botón  "Actualiza perfil", abajo del todo.